Monthly Archives: februari 2017

Vi förändrar nu marknaden för att arbeta säkert på höjd

Vi förändrar nu marknaden för att arbeta säkert på höjd
– vill du vara med?
På Yellow Bandit AB arbetar vi varje dag för att förändra och utveckla nya tjänster och kundanpassa vårt produktsortiment. Vi vill göra det svåra enkelt. Ni ska arbeta säkert på riktigt. Alltid.

För att förändra och utveckla verksamheten har vi tagit fram åtta nya affärsområden. Dessa är enligt följande:
YB Förstudie – förstudie och analys av arbetsmiljön
YB Utbildning – utbildning och faktadokumentation
YB Fallskyddsprogram – från risk till räddning
YB Säker På Riktigt – metodik och ergonomi
YB Säkra Produkter – för personal och enheter
YB Årlig Kontroll – besiktning av utrustning
YB Funktionslösningar – nya koncept
YB Säker Miljö – vi ansvarar / ni arbetar
Vi är redo att utveckla och förnya Ert arbete på höjd.

Följ med oss på resan. Mer information = www.yellowbandit.se

Christer Lindh