Monthly Archives: februari 2018

Viktig information från Arbetsmiljöverket avseende snöskottning

Arbetsgivaren ska se till att taket undersöks

Arbetsgivaren ska se till att taket undersöks innan anställda börjar sitt arbete. Säkerhets­anordningarna måste vara i bra skick och sitta fast ordentligt. Man behöver veta om det finns tak­fönster eller tak­partier med dålig bärighet, till exempel eternit som man kan trampa igenom.

Om allvarliga risker uppstår är arbetsgivaren skyldig att avbryta arbetet.

Arbetstagaren ska följa gällande föreskrifter, använda de skydds­anordningar som finns och iaktta den försiktighet som behövs. Innebär arbetet omedelbar och allvarlig fara för liv och hälsa ska arbets­givare eller skydds­ombud underrättas.

Läs mer om vad du ska tänka på vid användning av personlig fallskyddsutrustning. Specifik broschyr för detta finns att beställa från Arbetsmiljöverket.

Riskanalysblock

Enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer ska alla arbeten med fallrisker alltid riskbedömas och beskrivas med hur de ska gå att förebygga bland annat i arbetsmiljöplanen. Om det finns fallrisker på 2 meter eller mer ska det alltid finnas en arbetsmiljöplan.

Vi har nu tagit fram riskanlysblock med 25 exemplar att fylla i vid arbete på höjd. Dessa kostar 99 kr ex.moms/styck.