Monthly Archives: februari 2022

Ökad tillgänglighet och service

PRESSMEDDELANDE

Yellow Bandit AB tar ytterligare steg i ökad service på den svenska marknaden

Yellow Bandit AB har funnits i över 7 år och antalet kunder ökar ständigt. Vi erbjuder den svenska marknaden både tjänster och produkter för att arbeta säkert på höjd ovan mark och under mark i slutna utrymmen. För att öka vår konkurrenskraft ytterligare, lanserar vi nu ett brett serviceprogram för våra kunder. 

Ökad tillgänglighet och service erbjuds från och med den 15 februari 2022 genom att:

  • Vi tar emot kundsamtal från kl. 06.30 fram till kl. 22.30. Alla dagar i veckan. Året om.
  • Vi har öppet dygnet runt på mail.
  • Vi kan visa fallskyddsutrustning hos våra kunder när som helst mellan kl. 07.30 fram till kl. 21.30. Alla dagar i veckan. 
  • Vi kan leverera produkter till våra kunder när som helst med egna budbilar från kl. 07.30 fram till kl. 21.30. Alla dagar i veckan.
  • Vi har vår webbutik öppen dygnet runt och alla beställningar våra kunder lägger där, levereras alltid fraktfritt. Vi har upphämtning av DHL varje dag i veckan från vårt lager.
  • Vi erbjuder från den 15 mars möjligheten att hyra såväl personliga fallskyddsutrustningar till enhetsutrustningar inom arbete på höjd och slutna utrymmen.
  • Vi inleder omgående ett program för jourverksamhet på höjd med inställelsetid på maximalt 4 timmar. Detta bygger på underhåll, service & reparation inom marknaden av fastigheter. Jouren är en service som vi ger dygnet runt. Mer information kring detta publiceras på vår hemsida.

Frågor på ovanstående besvaras av Christer Lindh på telefon 072-399 99 81 eller via mail på king@yellowbandit.se.

Varmt välkommen till oss och vår vertikal värld.

Christer Lindh med personal

Yellow Bandit AB

Fiskare Öhrlunds Gata 6

193 41 Sigtuna

072-399 99 81

www.yellowbandit.se