Category Archives: Företagsnyheter

Viktigt inför vintern 2018/2019 avseende fastighetsägaren ansvar för tak

IS OCH SNÖ PÅ TAK – Det är fastighetsägarens ansvar att utan oskäligt dröjsmål avlägsna snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats, såsom trottoar utanför fastig­heten. Dödsolyckor har skett när is har rasat ner och träffat människor, vilket har lett till att fastighetsägaren har åtalats. TAKSÄKERHET – Fastighetsägaren är enligt lag skyldig att se till så att hela fastighetens tekniska funktioner upprätthålls. Detta inbegriper också taksäkerhetsutrustningen. Om denna brister i funk­tion, finns risk för livsfara. Besiktning av taksäkerhetsutrustningen bör utföras minst vart femte år av sakkunnig i taksäkerhet, och det åligger fastighetsägaren att tillse att detta sker.

Vi förändrar nu marknaden för att arbeta säkert på höjd

Vi förändrar nu marknaden för att arbeta säkert på höjd
– vill du vara med?
På Yellow Bandit AB arbetar vi varje dag för att förändra och utveckla nya tjänster och kundanpassa vårt produktsortiment. Vi vill göra det svåra enkelt. Ni ska arbeta säkert på riktigt. Alltid.

För att förändra och utveckla verksamheten har vi tagit fram åtta nya affärsområden. Dessa är enligt följande:
YB Förstudie – förstudie och analys av arbetsmiljön
YB Utbildning – utbildning och faktadokumentation
YB Fallskyddsprogram – från risk till räddning
YB Säker På Riktigt – metodik och ergonomi
YB Säkra Produkter – för personal och enheter
YB Årlig Kontroll – besiktning av utrustning
YB Funktionslösningar – nya koncept
YB Säker Miljö – vi ansvarar / ni arbetar
Vi är redo att utveckla och förnya Ert arbete på höjd.

Följ med oss på resan. Mer information = www.yellowbandit.se

Christer Lindh