Vårt uppdaterade utbud av tjänster från den 1 december 2021

Vi erbjuder följande tjänster inom besiktningar och arbete på höjd (alla priser är exklusive moms):

  • BESIKTNING AV PERSONLIGT FALLSKYDD

Komplett fallskyddspaket: 575 kr ex.moms.

Enskilda produkter: 175 kr ex.moms.

Vi har kompetenta personer som är utbildade för årlig kontroll av fallskydd. Vi tillhandahåller protokoll i fysisk form samt i elektronisk form, tillsammans med besiktningsetikett och märkning av besiktningsetikett på respektive enhet. Fallskyddsutrustning skall enligt EN-stadard EN365:2004 och AFS 2001:03 genomgå en besiktning under löpande 12 månaders period. Om detta inte sker, riskerar man en sanktionsavgift från minimum 40.000 kr + 721 kr per person arbetande i bolaget.

 

  • BESIKTNING AV ENHETSUTRUSTNINGAR (Tripoder / Kranar / Block / Dawitarmar med mera)

Tripoder / Kranar / Block / Dawitarmar: 1350 kr ex.moms.

Vi har kompetenta personer som är utbildade för årlig kontroll av enhetsutrustningar Vi tillhandahåller protokoll i fysisk form samt i elektronisk form, tillsammans med besiktningsetikett och märkning av besiktningsmärke på respektive enhet. Fallskydd skall enligt EN-stadard EN365:2004 och AFS 2001:03 genomgå en besiktning under löpande 12 månaders period. Om detta inte sker, riskerar man en sanktionsavgift från minimum 40.000 kr + 721 kr per person arbetande i bolaget.

 

  • BESIKTNING AV FASTA FALLSKYDDSSYSTEM (Vajer / Förankringspunkter / Kompletta system / Fasta installationer)

Pris per timme på höjd: 980 kr per person från Yellow Bandit AB. Minimum är 4 timmar.

Vi har kompetenta personer som är utbildade för årlig kontroll av fallskydd. Vi tillhandahåller protokoll i fysisk form samt i elektronisk form, tillsammans med besiktningsetikett och märkning av besiktningsetikett på respektive enhet. Fallskydd skall enligt EN-stadard EN365:2004 och AFS 2001:03 genomgå en besiktning minst under löpande 12 månaders period. Om detta inte sker, riskerar man en sanktionsavgift från minimum 40.000 kr + 721 per person arbetande i bolaget.

Milersättning med utgångspunkt Sigtuna: 41 kr per mil.

 

BESIKTNING AV TAKSÄKERHET (Existerande system, oavsett varumärke)

Kompletta system / Fasta installationer)

Pris per timme på höjd: 980 kr per person från Yellow Bandit AB. Minimum är 4 timmar. Vi är sakkunniga besiktningsmän från Boverket och Taksäkerhetskommitten.

Milersättning med utgångspunkt Sigtuna: 41 kr per mil.

 

  • BESIKTNING AV TAK

Per fastighet: Utlåtande, bildmaterial samt eventuellt åtgärdsprogram vid brister/skador: 5995 kr + milersättning i bil (41 kr per mil). Tillkommande tid per timme, debiteras med 980 kr exklusive moms. Vi är sakkunniga besiktningsmän från Boverket och Taksäkerhetskommitten. Ovanstående pris bygger på en person och att behörig person för arbete på höjd finns hos uppdragsgivare. 

Tillkommande person från Yellow Bandit AB under besiktning på höjd, debiteras med 980 kr per timme.

 

  • RISKINVENTERING AV OBJEKT PÅ HÖJD (Traverser / Plattformar / Enheter på höjd / Övriga höjdobjekt)

Per enhet: Utlåtande, bildmaterial samt eventuellt åtgärdsprogram vid brister/skador: 5995 kr + milersättning i bil (41 kr per mil). Tillkommande tid per timme, debiteras med 980 kr. Ovanstående pris bygger på en person och att behörig person för arbete på höjd finns hos uppdragsgivare. Tillkommande person från Yellow Bandit AB under besiktning på höjd, debiteras med 980 kr per timme.

 

  • REPARBETE PÅ HÖJD (Reparbete för service / underhåll / montage / installation / reparation & rengöring)

Pris per team (2 personer på höjd): 1250 kr x 2 = 2500 kr

Minimum debiteringstid: 3 timmar.

Milersättning med utgångspunkt Sigtuna: 41 kr per mil.

Vi agerar med allt vårt arbete på höjd enligt Arbetsmiljöverkets lagar & regler. I vårt systematiska arbetsmiljöarbete använder vi oss av ett s.k Fallskyddsprogram som innefattar följande 5 punkter: Riskanlays / Utbildning / Utrustning / Årlig kontroll / Räddningsplan och räddningsutrustning av nödställd från höjd.

 

För mer information om vårt program för tjänster på höjd & besiktningar, ta gärna kontakt med oss på antingen: Mail: king@yellowbandit.se eller på

Telefon: 072-399 99 81

Välkommen till vår värld – Säker på Riktigt
Yellow Bandit AB