Ni som har behov av att snabbt få åtgärder utförda när problem uppstår på och kring era fastigheter, teckna ett unikt jouravtal med oss.

 

JOUR PÅ HÖJD & TAK

Vi erbjuder en rad olika tjänster inom vår jour. Det kan exempelvis vara:
• Kontroll
• Besiktning
• Läckage
• Reparation
• Underhåll & Service
• Rengöring
• Taksäkerhet
• Montage
• Stängning av luckor
• Avrinning och takbrunnar / silar
• Fasadarbeten


Ovan tjänster erbjuder vi i grunden som avtalsform och detta tecknas på minst 12 månaders löptid.
Från att vi erhåller en felanmälan / skadeanmälan / beställning är vi på plats inom 4 timmar.
Jourverksamheten gäller dygnet runt, året runt.
Alla våra arbeten på höjd sker i linje med Arbetsmiljöverkets regler och lagar. Vi planerar, organiserar och genomför alla
arbeten på höjd så att vi förebygger fall. Arbetet sker främst personligt fallskydd, därefter vid behov och krav – kollektivt
fallskydd.
I avtalet med Yellow Bandit AB ges unikt telefonnummer för jour och kontaktperson.
Upptagningsområdet för vår jourverksamhet är idag: Södertälje – Norrtälje – Uppsala – Enköping


För mer information kring Jourarbete, ta kontakt med Christer Lindh på 072-399 99 81 eller via king@yellowbandit.se