Monthly Archives: maj 2023

Nya förbättrade regler för gasolbrännare vid tätskiktsarbete på tak – vad gäller egentligen?

Den 1 januari i år började nya regler för gasolbrännare gälla, SBF 2023 Norm Teknisk specifikation för gasolbrännare med kapslad låga för tätskiktsmattor. Det tidigare reglerna för gasolbrännare var mycket strikta och tillät inget lågutstick utanför verktyget. Något som många gånger gjort det svårt att arbeta effektivt och få till ett kvalitetsmässigt hållbart tätskikt. De förbättrade reglerna tillåter ett begränsat lågutstick förutsatt att den nya normen följs.

https://www.brandskyddsforeningen.se/globalassets/webbutik/pdfer/sbf-2023-1-norm-teknisk-specifikation-for-gasolbrannare-med-kapslad-laga-for-tatskiktsmattor.pdf