Nya regler för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare

 

Nya regler om projektering och byggarbetsmiljösamordning träder i kraft den 1 januari 2025. Reglerna gäller för byggherrar, projektörer (arkitekter, konstruktörer och andra som medverkar), byggarbetsmiljösamordnare, samt tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar.

 

De nya föreskrifterna ”Projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter (AFS 2023:3)” syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall som kan uppstå under bygg- och bruksskedet, samt ge förutsättningar för en god arbetsmiljö vid utformningen av arbetsplatser.

De nya reglerna har tydligare bestämmelser kring att

  • förebygga risker så tidigt som möjligt i bygg-och anläggningsprojekt
  • övergripande organisera och skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö
  • samordna och organisera bygg- och anläggningsprojekt
  • kontrollera och följa upp arbetsmiljöarbetet.

Riskerna för ohälsa och olycksfall kan variera stort beroende på vilken del av byggprocessen man befinner sig i. Planerings, projekterings- och samordningsfrågor blir därför en viktig del av det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Med våra nya och omarbetade föreskrifter förtydligas vem som ska göra vad, och i vilket skede det ska göras. Den som kan påverka arbetsmiljön till det bättre, ska också göra det. Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö på våra bygg- eller anläggningsarbetsplatser.

PDF