Våra tjänster inom TAK

Inom segmentet tak arbetar vi 5 olika ytskikt (plåt/papp/tegel&betong/duk & sedum. Vi erbjuder även besiktningar av tak & taksäkerhet. Montage av taksäkerhet, infästningar och kompletteringar av vajersystem är återkommande arbeten som ni kan få hjälp med. Vi utför även riskbedömningar och under vintertiden ser vi till att ordna is- och snöfria tak och fasader.